> blog > de-80-jarige-oorlog

3 Nov 2001

De 80 Jarige Oorlog
Auteur: Sion
Volledige titel: De 80 Jarige Oorlog.
Uitgever: klup
Samenvatting: Na de dood van Lodewijk de Vrome in 840 veranderde zijn rijk in een legpuzzel van staatjes. Ook Nederland werd het strijdtoneel tussen rivaliserende hertogen.
Bericht: De rijkdom van de Nederlandse gewesten trok de aandacht van buitenlandse mogendheden, onder andere die van de Bourgondische hertogen.
Zij slaagden erin een groot deel van het Nederlandse gebied onder zich te verenigen.De tijd leek rijp voor een machtig Bourgondisch rijk.
Echter, door een handige politiek en een uitgekiende huwelijkspolitiek kwamen de Bourgondische gebieden ten slotte aan de Habsburgers.De Habsburgse keizer Karel V wist uiteindelijk in 1543 de souvereiniteit over alle Nederlandse gebieden te verkrijgen.

Keizer Karel V.


Keizer Karel wilde van zijn rijk een eenheid maken, dat vanuit een centraal punt geregeerd zou worden. Het was dit streven naar centralisatie dat het startsein zou worden voor de eerste protesten. De Nederlandse gewesten voelden er niets voor om na eeuwen van betrekkelijke zelfstandigheid hun vrijheid op te geven.
Toen in 1555 Filips II de troon van zijn vader overnam en als fervent voorstander van de Katholieke Kerk, de Protestanten te vuur en te zwaard bestreed, zette dat veel kwaad bloed.
Filips II (1527-1598) bezat een waar wereldrijk, behalve koning van Spanje regeerde hij over de Nederlanden, Bourgondië, Portugal, Milaan, Napels en Tunis. Daarnaast vielen ook de pas ontdekte gebieden onder zijn heerschappij.
Hij stond bekend als een vroom en streng man, die vast van plan was zijn gezag in de Nederlanden te verstevigen en de Reformatie de kop in te drukken.

Filips II.


Deze onvrede mondde in 1568 uit in een opstand onder leiding van Willem van Oranje, die in 1555 door Filips II benoemd wordt tot stadhouder van de Nederlandse provincies Holland, Zeeland en Utrecht.
De eerste jaren van de regering van Filips II was er nog geen vuiltje aan de lucht. Pas toen Filips naar Spanje vertrok, hij zetelde tot 1559 in Brussel en Margaretha van Parma tot landvoogdes benoemde ging het fout. Een nieuwe kerkelijke indeling, bestuurlijke hervormingen en de aanwezigheid van Spaanse troepen wekten veel ongenoegen.
Het eerste roerde zich de adel onder aanvoering van Willem van Oranje.

Willem van Oranje.


Zij verenigde zich in 1562 in de Liga. Ondertussen kwam ook in 1565 het Verbond der Edelen tot stand. Hierin was vooral de lagere adel vertegenwoordigd. Met hun Smeekschrift vroeg die in 1566 verzachting van van de maatregelen tegen de Calvinisten.
Toen sloeg onverwacht de vlam in de pan. Door honger gedreven kwam het in 1566 tot een volksoproer: de Beeldenstorm. De rijkdommen van de kerk werden geplunderd en de beelden van Heiligen vernield. Filips was woedend en stuurde hertog Alva om het ketterse oproer te onderdrukken.

De IJzeren Hertog


Na de Beeldenstorm van 1566 werd Alva naar de Nederlanden gezonden om de opstandige beweging te onderdrukken met een leger van ca. 10?000 man. Van Genua uit trok hij via Franche-Comté en Luxemburg naar het noorden; op 22 aug. 1567 deed hij zijn intocht in Brussel.
Hij verving Margaretha van Parma als landvoogd en onderdrukte de opstandigheid met harde hand. Hij stelde onmiddellijk een 'Bijzonder Gerechtshof' in, de Raad van Beroerten, in de wandeling Bloedraad genoemd.

De Tachtigjarige Oorlog

De eerste echte veldslag in deze 80 jaar durende opstand was de slag bij Heiligerlee, de veldslag tussen de door Lodewijk van Nassau geleide gelegenheidstroepen van de opstandelingen en het goed geoefende leger van Jan de Ligne, graaf van Arenberg en stadhouder van de noordelijke gewesten.
Arenberg wilde de komst van hulptroepen afwachten, maar Lodewijk lokte het gevecht uit door een cavalerieaanval, waarbij zijn broer Adolf van Nassau sneuvelde. Toen de Spanjaarden vervolgens een tegenaanval inzetten, liepen zij in een hinderlaag van scherpschutters en werden zij verrast door de hoofdmacht van Lodewijk, die daarbij dankbaar gebruik maakte van het moerassige terrein. Honderden Spaanse soldaten vonden hierbij de dood, waaronder ook Arenberg.
In 1581 verklaarden de opstandige gewesten bij het Plakkaat van Verlatinghe dat zij Filips niet meer erkenden als hun vorst.
De strijd die volgde was lang en bloedig, maar uiteindelijk wisten de opstandige gewesten hun zelfstandigheid te behouden. Het Hollandse handelimperium groeide gestaag door, ondanks, of misschien wel dankzij de oorlog.
Hierdoor groeide de Republiek langzaam uit tot een macht om rekening mee te houden. Deze positie werd nog eens bevestigd, toen in 1648 bij de Vrede van Münster de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door de rest van Europa formeel als zelfstandige staat werd erkend.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.


Bron:
20 eeuwen Nederland
www.gent.be
dutchrevolt.leidenuniv.nl
home.wish.net/~mgelten
www.wazamar.org.Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

** eW@rd zilver ** ** Golden Web Award ** ** Golden SR Award **** www.info.klup.nl **
.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)